Lo8youejrrcwqvfbeaaz

Rid och hästrädslor

Hur man kan hantera sin hästrädsla

Introduktionsbjudande
30% rabatt på kursavgifterna!

Välkommen till aktiv kurs för dig som känner dig rädd på och runt hästar!
(Skolans kurser uppdateras varje torsdag)

Hästar är stora, snabba och kan verka oberäkneliga. Ett sätt för oss människor att lösa detta är ibland att försöka kontrollera hästarnas varje rörelse. Det är ju faktiskt inte möjligt och ger nog enbart en känsla av att inte ha kontroll och öka osäkerheten inför vad som kan hända. Men man kan träna bort sin rädsla, ta kontroll över den. Precis som kroppen kan lära sig bli rädd kan man träna bort rädsla. Det tar tid och man får jobba hårt och konsekvent!

Denna kurs finns enbart med facebookgruppalternativ. Varje elev är unik och det finns inte något universaltrick utan det är hårt arbete och konsekvent träning för att bli av med sin rädsla. Tillsammans diskuterar vi och stöttar varandra och ger förslag på hur vi ska gå vidare med varje elevs unika problem. Förutom gemensamma övningar får varje elev egna specifika övningar att jobba med utifrån sin problemställning. Det är viktigt att vi kan föra en dialog hela vägen i varje elevs egna takt.
Dina instruktörer


Amanda & Kajsa Wipp
Amanda & Kajsa Wipp

VILKA ÄR VI? Equulog är ett företag som är specialiserat på utveckling och problemlösning utifrån hästens eget språk Equus. Det drivs av Kajsa och Amanda Wipp. Familjen är hästuppfödare sedan 1986 och tävlingserfarenhet i dressyr, hoppning och fälttävlan. De är Sveriges enda internationellt godkända domare och tränare i kroppsmedveten hästagility.


FAQ


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Börja nu